Bez kategorii

Podstawową funkcją ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest ochrona sprzedawców przed kupującymi, którzy nie płacą lub nie mogą zapłacić za faktoring mazowieckie.

Twoja polisa ubezpieczeniowa kredytu kupieckiego wypłaci pewien procent zaległego długu, jeśli kupujący nie zapłaci. Odsetek ten zwykle waha się od 75% do 95% faktury, ale może być wyższy lub niższy w zależności od planu ubezpieczenia.

Polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego są zazwyczaj elastyczne i pozwalają ubezpieczającemu pokryć cały portfel lub tylko kluczowe konta. Najpopularniejszym rodzajem ubezpieczenia jest „Cały obrót”, który obejmuje wszystkich nabywców ubezpieczającego i faktoringu mazowieckie.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie kredytu kupieckiego i faktoring mazowieckie?
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje zobowiązania wynikające z niewypłacalności klientów, a także ryzyko upadłości i inne ryzyko braku płatności.

Czego nie obejmuje polisa ubezpieczenia kredytu kupieckiego i faktoring mazowieckie?
Przenoszone ryzyko musi być bezpośrednio powiązane z podstawową transakcją handlową. Jeżeli nie istnieje bezpośrednie powiązanie handlowe, zaległe długi nie mogą być objęte polisą ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Masz samochód na sprzedaż?

Skontaktuj się z nami