Bez kategorii

Wraz ze wzrostem udziału gospodarstw i rancz oferujących pokoje gościnne Gołubie przynoszących dochody z agroturystyki, więcej rolników i ranczerów może być zachęcanych do podejmowania działalności agroturystycznej. Wcześniejsze badania udokumentowały utratę małych i średnich gospodarstw i rancz, więc dochody z agroturystyki oferujące pokoje gościnne Gołubie mogą stanowić realną strategię utrzymania tych gospodarstw na powierzchni – szczególnie w pobliżu miejsc o dużym znaczeniu agroturystycznym. Przyszłe badania mogą pomóc w identyfikacji najlepszych praktyk agroturystycznych, kluczy do sukcesu lub barier rozwoju.

Śledzenie działań agroturystycznych w czasie pomogłoby naukowcom lepiej zrozumieć cechy udanych operacji i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa zdecydowały się uczestniczyć w agroturystyce. Przyszłe badania mogą również pomóc określić korzyści aglomeracji przemysłowej dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz ich różnice w zależności od typu przedsiębiorstwa agroturystycznego, atrybutów lokalizacji regionalnej i skutków ubocznych z innych lokalnych gałęzi przemysłu. W artykule omówiono korzyści ekonomiczne wynikające z rozwoju agroturystyki, która jest tematem wymagającym dalszych badań. Zrozumienie korzyści płynących z agroturystyki oferujących pokoje gościnne Gołubie jest szczególnie ważne, ale badania empiryczne na ten temat są nadal ograniczone.

Przedstawione wyniki są oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród agentów agroturystycznych w województwie wielkopolskim. Z ustaleń wynika, że ​​agroturystyka może przynieść szereg korzyści ekonomicznych. Stwierdzono, że średni dochód z agroturystyki stanowił około jednej trzeciej całkowitych dochodów rolników w gospodarstwie domowym w Gołubiu, Kaszuby, woj. pomorskie. Ponadto usługi gastronomiczne są ważnym czynnikiem sukcesu agroturystyki, ponieważ przynoszą dodatkowe pieniądze rolnikom. W badaniach tych wskazano również na istotną zależność między dochodem uzyskiwanym z działalności tylko agroturystycznej a dochodem uzyskiwanym z zapewniania posiłków agroturystom.

Masz samochód na sprzedaż?

Skontaktuj się z nami