Bez kategorii

Sprężarka chłodnicza Gdynia, czyli kompresor będący elementem urządzenia chłodniczego ze sprężaniem oparów i służący do zasysania par czynnika chłodniczego z parownika i dostarczania ich do skraplacza. Jedną z najważniejszych cech sprężarki chłodniczej jest wydajność chłodnicza układu chłodniczego, która dla danego czynnika chłodniczego i w danych warunkach temperaturowych jest proporcjonalna do objętościowej wydajności chłodniczej. W zależności od zastosowanych czynników chłodniczych, wymaganej objętościowej wydajności chłodniczej i pewnych innych warunków, w technice chłodniczej stosowane są następujące typy sprężarek: tłokowe, rotacyjne, śrubowe i odśrodkowe.

Sprężarki chłodnicze Gdynia są podobne do sprężarek powietrza i gazu w zasadzie działania. Mają jednak szereg cech, które są związane z warunkami pracy maszyn chłodniczych oraz z właściwościami termodynamicznymi, fizycznymi i chemicznymi par zastosowanego czynnika chłodniczego. Na przykład sprężarki chłodnicze Gdynia zwykle pracują z przegrzanymi oparami. Pewne wymagania stawiane są sprężarkom chłodniczym. Obejmują one możliwość jednostopniowego sprężania przy znacznie wyższych stosunkach ciśnienia tłoczenia do ssania niż w sprężarkach powietrza, to znaczy przy stosunkach ciśnień do 10–12 lub – w niektórych specjalnie zaprojektowanych sprężarkach – do 25–30; możliwość sterowania wolumetryczną wydajnością chłodniczą; redukcja niezrównoważonych sił, gabarytów i wagi; oraz niski poziom hałasu, zwłaszcza w przypadku sprężarek chłodniczych stosowanych w domowych lodówkach i systemach klimatyzacji. W przypadku sprężarek tłokowych, narzucone wymagania doprowadziły do ​​opracowania konstrukcji wielocylindrowych w jednej hermetycznie zamkniętej obudowie, zwanej odlewem monoblokowym, który jest sprężany przez parę czynnika chłodniczego.

Tego typu sprężarki chłodnicze Gdynia są dobrze wyważone i mogą pracować przy dużej prędkości tłoka (25–50 s – 1). Gdy zastosowane czynniki chłodnicze są obojętne w stosunku do uzwojeń silnika elektrycznego napędzającego sprężarkę, silnik jest wbudowany bezpośrednio w obudowę sprężarki.

Masz samochód na sprzedaż?

Skontaktuj się z nami